Bài Tập Vật Lý 9 Chương 1 Có Đáp Án

     

phukienthanhbinh.vn reviews đến quý thầy cô cùng những em học viên tài liệu bài xích tập trắc nghiệm môn đồ vật lý lớp 9 chương Điện học. 

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, tổng vừa lòng 111 câu hỏi trắc nghiệm chuyển phiên quanh chủ đề điện học từ cơ bạn dạng đến nâng cấp nhằm giúp các em học sinh ôn tập cùng củng cố kiến thức và kỹ năng của môn thứ lý lớp 9 một giải pháp dễ dàng. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 chương 1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 9 chương Điện học

Câu 1: Một dây dẫn gồm chiều nhiều năm l với điện trở R. Nếu như nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới tất cả điện trở R’ là:

A. R’ = 4R .

B. R’=

*
.

C. R’= R+4 .

D. R’ = R – 4 .

Câu 2: lúc để một hiệu điện cố 12V vào nhì đầu một cuộn dây dẫn thì cái điện qua nó tất cả cường độ 1, 5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để làm quấn cuộn dây này là ( biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 6m bao gồm điện trở là 2 Ω.)


A. L = 24m

B. L = 18m

C. L = 12m

D. L = 8m .

Câu 3: nhì dây dẫn gần như làm bằng đồng đúc có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều nhiều năm 20cm với điện trở 5Ω. Dây sản phẩm hai tất cả điện trở 8Ω. Chiều lâu năm dây máy hai là:

A. 32cm .

B. 12, 5cm .

B. 2cm .

D. 23 cm .

Câu 4: nhì dây dẫn được thiết kế từ thuộc một vật liệu có thuộc tiết diện, tất cả chiều nhiều năm lần lượt là l1, l2 . Điện trở khớp ứng của bọn chúng thỏa điều kiện:

*

*

C. R1 .R2 =l1 .l2 .

D. R1 .l1 = R2 .l2 

Câu 5: chọn câu trả lời sai:

Một dây dẫn bao gồm chiều lâu năm l = 3m, năng lượng điện trở R = 3 Ω , được thái thành hai dây bao gồm chiều dài lần lượt là l1=, l2 = và tất cả điện trở tương ứng R1, R2 thỏa:

A. R1 = 1Ω

B. R2 = 2Ω

C. Điện trở tương tự của R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 là

*
Ω

D. Điện trở tương tự của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3 Ω.


Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng nguyên khối có cùng chiều dài. Dây trước tiên có huyết diện S1 = 0.5mm2 với R1 =8, 5 Ω .Dây thiết bị hai có điện trở R2 = 127, 5Ω , có tiết diện S2 là :

A. S2 = 0, 33 mm2

B. S2 = 0, 5 mm2

C. S2 = 15 mm2

D. S2 = 0, 033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng có năng lượng điện trở 9, 6Ω cùng với lõi gồm 30 gai đồng mảnh bao gồm tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi tua dây mảnh là:

A. R = 9, 6 Ω.

B. R = 0, 32 Ω .

C. R = 288 Ω .

D. R = 28, 8 Ω .

Câu 8: hai dây dẫn đông đảo làm bằng đồng đúc có thuộc chiều dài l. Dây thứ nhất có ngày tiết diện S cùng điện trở 6Ω. Dây máy hai tất cả tiết diện 2S. Điện trở dây đồ vật hai là:

A. 12 Ω .

B. 9 Ω .

C. 6 Ω .

D. 3 Ω .

Câu 9: câu chữ định nguyên lý Omh là:

A. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây dẫn và tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây dẫn cùng không tỉ lệ với điện trở của dây.

C. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện nắm giữa nhị đầu dây dẫn cùng tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện rứa giữa hai đầu dây dẩn với tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 10: Một tua dây làm cho bằng sắt kẽm kim loại dài l1 =150 m, tất cả tiết diện S1 =0, 4 mm2 và tất cả điện trở R1 bằng 60 Ω. Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m tất cả điện trở R2=30Ω thì gồm tiết diện S2 là


A. S2= 0, 8mm2

B. S2= 0, 16mm2

C. S2 = 1, 6mm2

D. S2 = 0, 08 mm2

Câu 11: biến đổi trở là 1 linh kiện:

A. Sử dụng để chuyển đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để làm điều chỉnh cường độ mẫu điện trong mạch.

Xem thêm: Chính Tả Bài Đêm Trăng Quê Hương Em, Tả Cảnh Một Đêm Trăng Đẹp Lớp 5 (30 Mẫu)

C. Dùng để làm điều chỉnh hiệu điện nắm giữa nhì đầu mạch.

D. Dùng để chuyển đổi khối lượng riêng rẽ dây dẫn vào mạch.

Câu 12: Khi dịch rời con chạy hoặc tay tảo của trở thành trở, đại lượng nào sau đây sẽ biến đổi :

A. Huyết diện dây dẫn của biến chuyển trở.

B. Điện trở suất của hóa học làm biến đổi trở của dây dẫn .

C. Chiều dài dây dẫn của biến chuyển trở.

D. ánh sáng của biến trở.

Câu 13: bên trên một vươn lên là trở bao gồm ghi 50 Ω - 2, 5 A. Hiệu điện thế lớn số 1 được phép để lên trên hai đầu dây cố định của biến đổi trở là:

A.U = 125 V .

B. U = 50, 5V.

C.U= 20V. D.

U= 47, 5V.

Câu 14: Một điện trở nhỏ chạy được quấn bởi dây kim loại tổng hợp nicrôm bao gồm điện trở suất r = 1, 1.10-6 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0, 5mm, chiều nhiều năm dây là 6, 28 m. Điện trở lớn số 1 của phát triển thành trở là:

A. 3, 52.10-3 Ω.

B. 3, 52 Ω.

C. 35, 2 Ω .

D. 352 Ω .

Câu 15: tuyên bố nào sau đây đúng tuyệt nhất khi nói đến mối contact giữa cường độ cái điện sang 1 dây dẫn với hiệu điện gắng giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ cái điện qua 1 dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện ráng giữa nhì đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ mẫu điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện rứa giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ chiếc điện sang 1 dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện vậy giữa nhị đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ cái điện sang 1 dây dẫn ko tỉ lệ cùng với hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn đó.

Câu 16: khi hiệu điện cố giữa nhì đầu dây dẫn tăng thì:


A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không nạm đổi.

B. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, thời điểm giảm.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ thành phần với hiệu năng lượng điện thế.

Câu 16: Hiệu điện nuốm giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì

A Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn không núm đổi.

B. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, cơ hội giảm.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn giảm bấy nhiêu lần.

Xem thêm: "Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh" Và Những Phim Hoa Ngữ Hay Năm 2021

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.

Câu 17: Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu dây dẫn có dạng là