Giải Bài Tập Lớp 12 Bài 1

     

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc không xác định

+) chuẩn bị xếp những điểm xi theo thứ tự tăng vọt và lập bảng biến chuyển thiên

+) nhờ vào bảng thay đổi thiên để kết luận khoảng đồng phát triển thành và nghịch biến chuyển của hàm số trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, nếu như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng trở thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch đổi mới trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập lớp 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng phát triển thành trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch phát triển thành trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) với (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch vươn lên là trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

phukienthanhbinh.vn*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Giải Bài 7 Sgk Toán 8 Trang 39 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 7 Trang 39 Sgk Toán 8 Tập 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp phukienthanhbinh.vn

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Hóa Học 8 Bài 6, Hoá Học 8 Bài 6: Đơn Chất Và Hợp Chất


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng phukienthanhbinh.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?