Soạn anh 8 unit 12 skills 2

     

Phần skills 2 đang rèn luyện cho mình học hai khả năng "listening" (nghe) với "writing" (viết) thông qua chủ đề: life on other planets (cuộc sống trên các hành tinh khác), đôi khi ôn tập tự vựng và ngữ pháp sẽ học. Bài viết là lưu ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


2. Listen to Tom’s imagined mô tả tìm kiếm of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than thre
*

Skills 2 – Unit 12: Life on other planets

Listening

1. Work in pairs. Describe the pictures & answer the questions.(Làm theo cặp. Diễn tả những bức ảnh và trả lời câu hỏi.)

Giải:

What vày the pictures show? vày you think they really exist? (Những hình hình ảnh thể hiện tại gì? chúng ta có nghĩ chúng thật sự lâu dài không?)=> They show the aliens in other planets. I don’t think they really exist. (Họ cho biết người thiên hà ở trái đất khác. Tôi không nghĩ là rằng họ thực thụ tồn tại.)What vì chưng you want to lớn know about them? (Bạn gồm biết gì về bọn họ không?)=> No I don’t. I just saw aliens in film. In films, they always tried khổng lồ destroy the earth.(Không.Tôi mới chỉ thấy được trên phim. Bên trên phim, họ luôn luôn cố để tiêu diệt trái đât.)What would you do if you saw one of them?(Bạn sẽ làm gì nếu bạn thấy một trong những chúng?)=> I will hide và watch they do. If they bởi vì something bad to our planet, I will điện thoại tư vấn for the police.(Tôi vẫn trốn cùng xem chúng ta sẽ có tác dụng gì. Trường hợp họ làm tin xấu với trái đất, tôi đã báo cảnh sát.)

2. (Nghe diễn tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một toàn cầu khác hoàn toàn có thể trông như vậy nào. Điền vào mỗi vị trí trống với không rộng 3 trường đoản cú từ bài nghe.)

Giải:

Which planet are they from? (Họ từ hành tinh nào?)=> They are from (1) Jupiter.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 12 skills 2

(từ địa cầu sao Mộc.)What are they like? (Họ như thế nào?)=> They nay be (2) much bigger than and (3) more powerful than human beings. (Họ có lẽ to hơn với có sức mạnh hơn nhỏ người.)What bởi they look like? (Họ trông như vậy nào?)=> They may have (4) lots of hair, a lot of (5) thick skin, và (6) four eyes.(Họ có nhiều tóc, domain authority dày với 4 nhỏ mắt.)What are their senses like? (Ý thức của họ như vậy nào?)=> Very good. They may be able lớn sense (7) happiness or (8) fear. (Rất tốt. Họ có lẽ rằng có thể cảm giác được thú vui và nỗi sợ.)What bởi vì they live on? (Họ sống dựa vào gì?)=> (9) Energy, from the (10) rocks. (Năng lượng, trường đoản cú đá.)

3. Listen again & tick true (T), false (F) or not given (NG). (Nghe lần nữa và chọn đúng (T), không nên (F) hoặc không chỉ dẫn (NG).)

Giải:

The inhabitants may be very similar to human beings. (Cư dân có thể rất như thể với nhỏ người.) (F)They may be able lớn fly. (Họ chắc rằng có thể bay.) (NG)It is very cold there. (Ở đó siêu lạnh.) (T)They may be far-sighted. (Họ chắc rằng nhìn xa được.) (F)They may need air for their existence. (Họ có lẽ rằng cần không khí cho việc tồn tại của họ). (F)They may need lots of food và drink. (Họ chắc rằng cần những thức ăn uống và thức uống.) (F)

Audio script:

I think the inhabitants of yamaha jupiter may be very different khổng lồ human beings. This is how imagine them: They may be much bigger và more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs và be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies & their skin might be very think so they can live in temperatures of around - 145 degrees Celsius. They may have four eyes và be able lớn see very far. They may also have a very good sence of smell & they may even be able khổng lồ sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat và drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just lượt thích charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air. The only way they may be similar khổng lồ us is they live in family units of parents & children. They may also use language to lớn communicate wizn each other

Writing

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below. (Làm theo cặp. Tưởng tượng một bạn hành tinh như vậy nào. áp dụng tưởng tượng của doanh nghiệp để điền vào địa điểm trống.)

Giải:

He might have two eyes. (Anh ấy hoàn toàn có thể có 2 mắt.)He may eat rock. (Anh ấy có thể ăn đá.)His skin may be green and thick.

Xem thêm: Hình Chữ Nhật Có Phải Là Hình Tứ Giác Không, Có Mấy Tâm Đối Xứng, Trục Đối Xứng

(Da anh ấy rất có thể xanh và dày.)His hair may be a lot. (Tóc anh ấy hoàn toàn có thể nhiều.)He may wear spacesuit. (Anh ấy rất có thể mặc bộ đồ không gian.)He may be similar to us in that he can feel happy và fearful. (Anh ấy giống chúng ta rằng hoàn toàn có thể cảm dấn vui vẻ với đáng sợ.)He may be different from humans in that he speaks another language that doesn’t exist on earth. (Anh ấy rất có thể khác con bạn rằng anh ấy nói một ngôn ngữ khác nhưng mà trên trái đất không có.)

5. Now use the notes lớn write a description of your alien. (Bây giờ áp dụng những ghi chú nhằm viết một bài mô tả về fan ngoài hành tinh.)

Giải:

I think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be similar to lớn us in that he can feel happy and fear and he may be different from humans in that he speaks another language that doesn’t exist on earth.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lí 9 Bài 6 : Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm, Giải Vở Bài Tập Vật Lí 9

Dịch:

Tôi nghĩ tín đồ ngoài hành tinh cũng có 2 nhỏ mắt. Da anh ấy tất cả lẽ màu xanh lá, dày cùng anh ấy cũng có nhiều tóc. Anh ấy rất có thể ăn đá. Anh ấy mặc cỗ đồ không gian thường xuyên. Anh ấy có lẽ rằng giống với chúng ta rằng anh ấy cảm xúc vui cùng sợ hãi. Anh ấy có lẽ rằng khác với con người chúng ta khi anh ấy nói một ngôn từ khác mà lại trên trái khu đất không có.

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your partner’s? (Trao đổi các bước của các bạn với các bạn khác về sự khác biệt trong biểu đạt của hai bạn.)