Soạn Lịch Sử 8 Bài 16

     

Bằng “ chế độ kinh tế mới” (1921 -1925), nhân dân Xô Viết đã chấm dứt công cuộc khôi phục kinh tế và lao vào thời kì đầu chế tạo chủ nghĩa xóm hội ( 1925 – 1941). Vậy công cuộc sản xuất của dân chúng Nga diễn ra như nỗ lực nào? họ cùng tò mò ở bài học kinh nghiệm ngay tiếp sau đây của phukienthanhbinh.vn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn lịch sử 8 bài 16

*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Chính sách kinh tế mới và việc làm khôi phục tài chính ( 1921 – 1941)

1.Chính sách tài chính mới:

Nước Nga sau chiến tranh thực trạng rất khó khăn khăn, kinh tế tài chính suy sụp, bạo loạn nổ ra những nơi.3- 1921 nước Nga thông qua cơ chế kinh tế bắt đầu (NEP):Bãi bỏ chế độ trưng thu hoa màu thừa, thay bởi thu thuế lương thực.Tư nhân được mở nhà máy sản xuất nhỏ, khuyến khích tư phiên bản nước ngoài chi tiêu kinh doanh.Thực hiện thoải mái buôn bán.

2. Việc làm khôi phục kinh tế tài chính (1921 – 1925)

Nông nghiệp và các ngành kinh tế tài chính khác hồi sinh và cải tiến và phát triển nhanh chóng, đời sống quần chúng cải thiện.12/1922 Liên bang cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa ( điện thoại tư vấn tắt là Liên xô) được thành lập.

II. Công cuộc phát hành chủ nghĩa thôn hội sống Liên Xô (1925 – 1941)

Sau khi khôi phục tài chính Liên xô vấn là 1 trong nước nông nghiệp trồng trọt lạc hậu.Từ 1925 tiến hành nhiệm vụ công nghiệp hoá thôn hội chủ nghĩa.Thực hiện những kế hoạch 5 năm:Lần 1: 1928 – 1932.Lần 2: 1933 – 1937.Thành tựu:Kinh tế: Công nghiệp đi đầu Châu Âu, đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ.Văn hoá - thôn hội: giao dịch thanh toán nạn mù chữ, thịnh hành giáo dục tiểu học….Xã hội: ách thống trị bóc lột bị xoá bỏ.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài xích học

Câu 1: Trang 83 sgk lịch sử vẻ vang 8

Bức áp phích trên tạo nên điều gì?
Xem thêm: Giáo Dục Công Dân Bài 2 Yêu Thương Con Người, Giáo Dục Công Dân 6 Bài 2 Yêu Thương Con Người

Câu 2: Trang 84 sgk lịch sử hào hùng 8

Nội dung đa phần của cơ chế kinh tế mới. Cơ chế này đang tác động thế nào đến tình trạng nước Nga?


Câu 3: Trang 85 sgk lịch sử hào hùng 8

Vì sao quần chúng Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa thôn hội nhà nghĩa?


Câu 4: Trang 86 sgk lịch sử vẻ vang 8

Nêu những thành tựu văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây đắp chủ nghĩa thôn hội ( 1925 – 1941)?
Xem thêm: Bài 156 : Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Số Tự Nhiên (Tiếp Theo)

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài bác học

Câu 1: Trang 86 sgk lịch sử hào hùng 8

Nêu nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới?


Câu 2: Trang 86 sgk lịch sử hào hùng 8

Trình bày những biến đổi về phần lớn mặt sống Liên Xô vào công cuộc xây cất chủ nghĩa thôn hội từ năm 1925 mang lại năm 1941?