Thiên thư là từ ghép gì

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
" onerror="this.src="https://phukienthanhbinh.vn/assets/img/avt/1.png"" />

Phân loại những từ ghép Hán Việt sau: giang san , xâm phạm ,giang san ,quốc gia ,ái quốc, thủ môn, thiên vị ,chiến chiến hạ , thiên thư ,thiên tử ,tuyên ngôn , cường quốc vào 2 nhóm từ ghép đẳng lập với từ ghép thiết yếu phụ


" onerror="this.src="https://phukienthanhbinh.vn/assets/img/avt/1.png"" />
*

Từ ghép đẳng lập : tô Hà,xâm phạm,giang sơn

Từ ghép chính phụ:thiên thư,thạch mã,tái phạm,ái quốc,thủ môn,chiến thắng

Nấm êi nick lazi của tao nè :)

https://lazi.vn/user/linh.tran255


Phân loại các từ ghép Hán Việt: sơn hà, xâm phạm, giang sơn, quốc gia, ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc.

Bạn đang xem: Thiên thư là từ ghép gì

-Từ ghép đẳng lập:

-Từ ghép chủ yếu phụ

 


Từ ghép đẳng lập : sơn hà, xâm phạm, giang sơn

Từ ghép chủ yếu phụ : quốc gia, ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc


Các từ: ái quốc, thủ môn, thắng lợi thuộc từ ghép thiết yếu phụ. Lẻ tẻ tự các yếu tố trong các từ này giống cô đơn tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt thuộc loại, vày yếu tố chính đứng trước, nguyên tố phụ đứng sau

- những từ: thiên thư, thạch mã, tái phạm cũng thuộc một số loại từ ghép chủ yếu phụ. Nhưng trong những từ ghép này cô đơn tự những yếu tố gồm sự biệt lập so với cô quạnh tự giờ đồng hồ Việt: nguyên tố phụ đứng trước, yếu hèn tố chủ yếu đứng sau 


Phân loại các từ ghép hán việt : tô hà, xâm phạm, giang sơn, quốc gia, ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc 

- trường đoản cú ghép chính phụ : ............................................................................

- từ bỏ ghép đẳng lập : ...........................................................................


-Từ ghép chính phụ : thiên thư, thiên tử, cường quốc, ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, , tuyên ngôn, cường quốc

-Từ ghép đẳng lập : đánh hà, giang sơn, quốc gia, xâm phạm


Phân loại các từ ghép Hán Việt sau : sơn hà, xâm phạm, giang san, quốc gia, ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc.

 

Từ ghép đẳng lậpTừ ghép bao gồm phụ
...........................

 


Các từ: ái quốc, thủ môn, thắng lợi thuộc từ bỏ ghép bao gồm phụ. Trơ thổ địa tự những yếu tố trong những từ này giống đơn lẻ tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt cùng loại, bởi yếu tố thiết yếu đứng trước, nguyên tố phụ đứng sau

- các từ: thiên thư, thạch mã, tái phạm cũng thuộc một số loại từ ghép bao gồm phụ. Nhưng trong các từ ghép này chưa có người yêu tự những yếu tố bao gồm sự biệt lập so với đơn thân tự giờ Việt: nhân tố phụ đứng trước, yếu ớt tố thiết yếu đứng sau
Từ ghép đẳng lập Từ ghép chính phụ 
thiên thư , thạch mã , tái phạm ái quốc , thủ môn , chiến thắng 

từ ghép chính phụ : trơ thổ địa tự những từ bên trên giống biệt lập tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt cùng loại, yếu hèn tố chủ yếu đứng trước , yếu tố phụ đứng sau

từ ghép đẳng lập : đơn lẻ tự các từ trên khác hoàn toàn với trơ trẽn tự giờ Việt , nhân tố phụ đứng trước , yếu ớt tố bao gồm đứng sau


từ ghép bao gồm phụ:sơn hà,giang sơn,ái quốc,thiên thư,

từ ghép đẳng lập:xâm phạm,thủ môn,thiên vị,chiến thắng...

ko đậy đúng tốt sai nữa heh

bn coi lại nhé

 


Bafi 1": Phân loại các từ ghép Hán Việt sau: đánh hà, Xâm phạm, Giang san, Quốc gia, ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc.

trường đoản cú ghép đẳng lập trường đoản cú ghép chính phụ
.......... .........
*

 


1. Phân loại các từ Hán Việt sau : tổ quốc , xâm phạm , nước nhà , quốc gia , ái quốc , thủ môn , thiên vị , thành công , thiên thư , thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc . 

- tự ghép thiết yếu phụ : ............................................................................

- từ bỏ ghép đẳng lập : ...........................................................................

2. Trong các từ ghép bao gồm phụ Hán Việt ở trên :

- trường đoản cú nào bao gồm trật tự những yếu tố giông với đơn chiếc tự từ ghép thuần Việt ( yếu hèn tố bao gồm đứng trước , yếu tố phụ thua cuộc ) ? : .........................................................................

- tự nào gồm trật tự các yếu tố khác với riêng biệt tự trường đoản cú ghép thuần Việt ( nhân tố phụ đứng trước , yếu ớt tố chủ yếu đứng sau ) ? : .........................................................................


Lớp 7 Ngữ văn trả lời soạn bài bác Từ Hán Việt
3
0
Gửi bỏ

1/ Từ ghép đẳng lập: sơn hà, xâm phạm, giang san, quốc gia.

Từ ghép chủ yếu phụ: ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc.

2/ 

- Từ bao gồm trật tự các yếu tố giông với đơn côi tự từ bỏ ghép thuần Việt ( yếu đuối tố chủ yếu đứng trước , nhân tố phụ đứng sau) là: ái quốc

- Từ có trật tự các yếu tố khác với chưa có người yêu tự từ bỏ ghép thuần Việt ( nhân tố phụ đứng trước , yếu đuối tố bao gồm đứng sau) là:  sơn hà, xâm phạm, giang san, quốc gia, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc.

 


Đúng 0
phản hồi (2)

tự ghép đẳng lập : sơn hà, xâm phạm , giang sơn 

từ ghép chủ yếu phụ : thiên thư , thạch mã , tái phạm,ái quốc, thủ môn, chiến thắng

Từ gồm trật từ những yếu tố tương đương vs đơn côi tự từ bỏ ghép thần Việt : ái quốc, thủ môn, chiến thắng

Từ gồm trật tự các yếu tố không giống với trật tự từ ghép thần Việt : thiên thư , thạch mã , tái phạm


Đúng 0
comment (1)

. Phân loại những từ Hán Việt sau : tổ quốc , xâm phạm , non sông , giang sơn , ái quốc , thủ môn , thiên vị , thành công , thiên thư , thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc .

- từ ghép thiết yếu phụ : thiên thư, thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc , xâm phạm ,quốc gia , ái quốc , thủ môn , ưu tiên , chiến thắng .

- trường đoản cú ghép đẳng lập : tổ quốc ,giang sơn

2. Trong số từ ghép bao gồm phụ Hán Việt sống trên :

- từ nào có trật tự những yếu tố giông với trơ tráo tự từ bỏ ghép thuần Việt ( yếu tố bao gồm đứng trước, nguyên tố phụ thua cuộc ) ? : ai quốc ,thủ môn,.......

- trường đoản cú nào bao gồm trật tự các yếu tố không giống với trơ tráo tự từ ghép thuần Việt ( nhân tố phụ đứng trước, yếu đuối tố bao gồm đứng sau ) ? : thiên thư,thiên tử,...........

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 5 Tuần 21 Trí Dũng Song Toàn, Tập Đọc: Trí Dũng Song Toàn


Đúng 0
comment (0)

1 Phân loại những từ ghép thiết yếu phụ sau :sơn hà, xâm phạm, giang sơn, quốc gia , ái quốc ,thủ môn, ưu tiên ,chiến chiến thắng ,thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc

2 trong những từ ghép bao gồm phụ sống trên :

-Từ nào bao gồm trật từ cá yếu ớt tố như thể với cô đơn tự tự ghép thuần việt (yếu tố thiết yếu đứng trước , nhân tố phụ đứng sau)?...........................

- từ nào tất cả trật từ cá yếu đuối tố khác với lẻ loi tự từ bỏ ghép thuần việt (yếu tố phụ đứng trước , yếu ớt tố chủ yếu đứng sau )?...........................

 


Lớp 7 Ngữ văn
0
0
Gửi bỏ

Giúp mk vs

*

1. Phân loại các từ Hán Việt sau : giang san , xâm phạm , giang sơn , tổ quốc , ái quốc , thủ môn , thiên vị , thắng lợi , thiên thư , thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc . 

- tự ghép bao gồm phụ : ............................................................................

- từ bỏ ghép đẳng lập : ...........................................................................

2. Trong số từ ghép chủ yếu phụ Hán Việt sống trên :

- từ bỏ nào có trật tự các yếu tố giông với đơn độc tự tự ghép thuần Việt ( yếu hèn tố bao gồm đứng trước, yếu tố phụ lép vế ) ? : .........................................................................

- từ bỏ nào bao gồm trật tự các yếu tố không giống với cá biệt tự tự ghép thuần Việt ( nhân tố phụ đứng trước, yếu ớt tố chủ yếu đứng sau ) ? : .........................................................................


Lớp 7 Ngữ văn trả lời soạn bài xích Từ Hán Việt
6
0
gửi Hủy

1. Phân loại các từ Hán Việt sau : sơn hà , xâm phạm , tổ quốc , giang sơn , ái quốc , thủ môn , ưu tiên , thắng lợi , thiên thư , thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc . 

- trường đoản cú ghép chính phụ : thiên thư, thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc , xâm phạm ,quốc gia , ái quốc , thủ môn , ưu tiên , thắng lợi .

- từ ghép đẳng lập : Sơn hà ,giang sơn

2. Trong các từ ghép chủ yếu phụ Hán Việt sinh sống trên :

- từ bỏ nào tất cả trật tự các yếu tố giông với đơn nhất tự từ bỏ ghép thuần Việt ( yếu đuối tố bao gồm đứng trước, nhân tố phụ thua cuộc ) ? : ai quốc ,thủ môn,.......

- tự nào bao gồm trật tự những yếu tố khác với chưa có người yêu tự trường đoản cú ghép thuần Việt ( yếu tố phụ đứng trước, yếu đuối tố thiết yếu đứng sau ) ? : thiên thư,thiên tử,...........


Đúng 0

bình luận (4)

 1) Từ ghép đẳng lập : giang san , xâm phạm , tổ quốc , quốc gia .

 Từ ghép chính phụ : ái quốc , thủ môn , thiên vị , chiến thắng , thiên thư , thiên tử , tuyên ngôn , cường quốc .

 


Đúng 0
comment (0)

1.Phân loại từ Hán Việt:

 

Từ ghét chủ yếu phụ : đánh Hà, Xâm phạm, giang san, quoc gia.

Từ ghép chủ yếu phụ: Ái quốc, thủ môn, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc.

2. Trong số từ ghét bao gồm phụ Hán Viết sống trên:

- từ bỏ nào có trật tự những yếu tố như thể với đơn côi tự tự ghét thuần Việt (Yếu tố thiết yếu đứng trước nhân tố phụ đứng sau): Ái quốc, thủ môn, thiên vị, Chiến thắng

- từ bỏ nào tất cả trật tự những yếu tố như thể với cô quạnh tự từ bỏ ghét thuần Việt (Yếu tố phụ đứng trước yếu ớt tố chủ yếu đứng sau): Thiên thư, Thiên tử, Cường quốc

 


Đúng 0
phản hồi (3)

trong những từ: sơn hà, xâm phạm, giang sơn, quốc gia, thủ môb, thiên vị, chiến thắng, thiên thư, thiên tử, tuyên ngôn, cường quốc từ nào giống và khác với đơn độc tự trường đoản cú ghép thuần Việt. Giúp mình nha mik đang yêu cầu gấp


Lớp 7 Ngữ văn
1
1
Gửi bỏ

Tham khảo ạ!

Từ ghép đẳng lập : tô hà, xâm phạm, giang sơn

Từ ghép bao gồm phụ: thiên thư, thạch mã, tái phạm, ái quốc, thủ môn, chiến thắng


Đúng 2
phản hồi (1)

Câu 1: Dòng nào tiếp sau đây chỉ gồm những từ ghép Hán Việt đẳng lập?

A. Sơn hà, xâm phạm, giang san, sơn thủy.

B. Quốc kì, thủ môn, ái quốc, hoa mĩ, phi công.

C. Thiên thư, thạch mã, giang san, tái phạm.

D. Quốc thiều, phi pháp, vương vãi phi, gia tăng.

Xem thêm: Dãy Nào Dưới Đây Gồm Các Chất Điện Li Mạnh ? Dãy Chất Nào Sau Đây Là Các Chất Điện Li Mạnh


Lớp 7 Ngữ văn Đề cưng cửng ôn tập văn 7 học kì I
2
0
Gửi bỏ

Câu 1:

C


Đúng 0

comment (0)

A. đánh hà, xâm phạm, giang san, sơn thủy.


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
phukienthanhbinh.vn