TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 4 SKILLS 2

     

Unit 4: My neighbourhood

SKILLS 2 (Trả lời thắc mắc phần 1-5 trang 45 SGK giờ Anh lớp 6 mới)

LISTENING

Hướng dẫn dịch:

Kỹ năng học-nghe

Trước khi nghe:

- gọi những câu hỏi cẩn thận

- quyết định những tin tức nào mà em sẽ lắng nghe

- nghĩ đến những từ nhưng mà em có thể nghe được

- nghe thông tin quan trọng

1. Listen to the conversation between a stranger và Duy"s dad. Fill in the blanks with the words you hear.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 4 skills 2

(Nghe bài xích đàm thoại giữa một bạn lạ và phụ vương của Duy. Điền vào khu vực trông với rất nhiều từ em nghe được. )

Click vào đó để nghe:

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go khổng lồ (1) ________of this street. It’s on your (2) _____.

A: & where is the (3) ____?

B: It’s in (4) _____. Take the (5)____, and it’s on your left.

Lời giải:

(1) the end

(2) right

(3) lower secondary school

(4) Le Duan Street

(5) second right

 

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Khôn cùng thị ở chỗ nào ạ?

B: Đi mang lại cuối con đường này. Nó nằm bên phải bạn.

A: Vậy ngôi trường Trung học tập Cơ sở ở chỗ nào ạ?

B: Nó nằm trê tuyến phố Lê Duẩn. Rẽ buộc phải ở té tư sản phẩm hai cùng nó nằm bên tay trái bạn.

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. (Nghe bài xích đàm thoại lần nữa. Chọn đông đảo nơi đúng với từ gồm trong khung bên dưới. Viết chữ cái A-F lên bạn dạng đồ)

Click vào đó để nghe:

 

*

Lời giải:

1. A. Supermarket (siêu thị)

2. C. Secondary school (trường Trung học Cơ sở)

3. F. Quynh café (quán cà phê Quỳnh)

4. D. Art gallery (phòng triển lãm nghệ thuật/ triển lãm tranh)

Nội dung:

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to the kết thúc of this street. It’s on your right.

A: and where is the lower secondary school?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

A: Great! Where can I have some coffee?

B: “Quynh” Café in Tran quang đãng Dieu Street is a good one.

A: How can I get there?

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

A: How about an art gallery?

B: First take the third left. Then go to lớn the over of Le Loi Street, và it’s on your right.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Siêu thị nhà hàng ở đâu?

B: Đi cho cuối con đường này. Nó sinh hoạt bên đề nghị của bạn.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 7 Trang 56 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 7 Trang 56 Sgk Toán 7 Tập 2

A: và trường trung học các đại lý ở đâu?

B: Ở phố Lê Duẩn. Đi bên nên thứ hai và bên trái của bạn.

A: Tuyệt vời! Tôi hoàn toàn có thể uống coffe ở đâu?

B: "Quỳnh" Café ở con đường Trần quang đãng Diệu là 1 trong quán coffe ổn đó.

A: Làm cố kỉnh nào tôi có thể đạt được điều đó?

B: Đầu tiên rẽ trái, sau đó rẽ phải. Đi thẳng. Nó ở bên trái của bạn.

A: Thế còn chống trưng bày nghệ thuật thì sao?

B: Đầu tiên đem trái đồ vật ba. Tiếp đến đi đến cuối mặt đường Lê Lợi, và ở bên đề nghị của bạn.

WRITING

3. Tick (√) what you lượt thích or don"t like about a neighbourhood. (Chọn điều nhưng em phù hợp hoặc không mê say về một quần thể phố.)

 

Like

Don’t like

1. Sandy beaches

 

2. Heavy traffic

 

3. Many modern building and offices

 

4. Peaceful streets

 

5. Good restaurants and cafes

 

6. Sunny weather

 

7. Busy & crowded streets

 

8. Many shops và markets

 

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it. (Ghi chú về khu phố của em. Suy nghĩ về những điều em thích và không thích)

Like

Dislike

Peaceful, good neighbors, hospital,

market, paddy fields, walking road,

 

School, wet and dirty roads,

5. Write a paraghraph about your neighbourhood saying what you lượt thích or dislike about living there. Use the information in 4,and Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn nói đến khu phố của em đều điều em ưng ý hoặc ko thích. Sử dụng những thông tin trong bài 4 với bolg của Khang như là 1 bài mẫu)

Hello, today I’d lượt thích to tell you something about my neighbourhood. There are both good things and bad things about living there. Living in the countryside is good for those who need peacefulness và silence. Streets is small và never be crowded. Almost my neighbors vì the farming for their living. Dogs playing in the paddy fields & buffaloes slowly eating grass are the common scenes.

Some of the roads are wet and dirty. That’s the thing I dislike. I hope they will fix the road soon.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, lúc này mình đã kể mang lại mọi bạn nghe về thành phố của mình. Bao gồm điều xuất sắc và không giỏi khi sống sinh sống đây. Sống làm việc nông thôn siêu ổn với những người dân cần sự an ninh và tĩnh lặng. Đường phố nhỏ và không khi nào đông đúc. Phần nhiều hàng xóm của mình làm nông nhằm kiếm sống. Chó đùa trên cánh đồng và đàn trâu nhàn nhã gặm cỏ là các hình hình ảnh thường thấy.

Xem thêm: Cộng Hóa Trị Trong Hợp Chất Cộng Hóa Trị Là Gì? Cộng Hóa Trị Của Một Nguyên Tố Là Gì

Vài con đường ở đây luôn luôn ướt nhoét và bẩn thỉu. Đó là vấn đề mình không thích. Mình mong mỏi rằng họ vẫn sớm sửa con đường.