Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 100 101

     

- Độ nhiều năm sợi dây bởi tổng chu vi hình trụ bán kính (7cm) và hình tròn bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 100 101

- hy vọng tính chu vi hình tròn ta mang (2) lần nửa đường kính nhân cùng với số (3,14.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình trụ bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình trụ bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ dài sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Hai hình trụ có cùng trung tâm O như hình bên. Chu vi hình trụ lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ bé bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính phân phối kính hình tròn lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình tròn theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình trụ lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ bé (=) chu vi hình tròn lớn (-) chu vi hình tròn trụ bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình trụ lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn nhỏ xíu là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình tròn lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn bé xíu số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Hình mặt tạo vị hình chữ nhật cùng hai nửa con đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích s hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình vẽ = diện tích s hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn trụ có cùng nửa đường kính 7cm.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình trụ = r × r × 3,14.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Ma Sát Trượt ? Lực Ma Sát Trượt Có Đặc Điểm Gì

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình sẽ cho bằng tổng diện tích s hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn bằng diện tích hình tròn trụ bán kính (7cm).

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của hai nửa hình trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã đến là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


Bài 4


Video giải đáp giải


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu sắc của hình vuông ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô màu sắc là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và ăn diện tích của hình trụ đường kính là 8cm.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình tròn trung khu O có đường kính bằng độ nhiều năm cạnh hình vuông và bằng 8cm.

Bán kính hình tròn tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình trụ tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô màu là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn câu trả lời A.

Xem thêm: Văn Lớp 8 Bài Bố Cục Của Văn Bản, Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản

phukienthanhbinh.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 143 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp phukienthanhbinh.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện phukienthanhbinh.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép phukienthanhbinh.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.