Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 91

     
ĐọcViết
bốn trăm nhì mươi lăm ki-lô-mét vuông
nhị nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông
921km2
324 000km2
Đáp án:
ĐọcViết
tứ trăm nhị mươi lăm ki-lô-mét vuông 425km2
hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông 2090km2
Chín trăm hai mươi kiểu mốt ki-lô-mét vuông 921km2
ba trăm hai mươi bốn nghìn ki-lô-mét vuông 324 000km2

Bài 2 trang 9 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

9m2 = ….. Dm2

600dm2 = ………m2

4m2 25dm2 = …. Dm2

500cm2 = ……. Dm2

3km2 = ……… m2

5 000 000m2 = ………km2

Đáp án:

9m2 = 900dm2

600dm2 = 6m2

4m2 25dm2 = 425 dm2

500cm2= 5dm2

3km2= 3 000 000 m2

5 000 000m2 = 5km2

Bài 3 trang 9 VBT Toán 4 Tập 2: người ta xây đắp một quần thể công nghiệp bên trên một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 5km cùng chiều rộng lớn là 2km. Hỏi khu vực công nghiệp đó có diện tích bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Đáp án:

Tóm tắt:
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 91

*

Diện tích của khu vực công nghiệp đó là: 5 × 2 = 10 (km2)

Đáp số: 10km2

Bài 4 trang 9 VBT Toán 4 Tập 2: Đánh lốt (×) vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

a) diện tích s của một trang sách Toán 4 khoảng:


*

b) diện tích của Thủ đô tp. Hà nội (theo số liệu năm 2011 – Wikipedia) khoảng:


*Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trang 22 Vật Lý 10, Bài 1 Trang 22 Sgk Vật Lí 10

Đáp án:

a) diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:


*

b) diện tích của Thủ đô thành phố hà nội (theo số liệu năm 2011 – Wikipedia) khoảng:


*

Bài trước:
Bài 90: rèn luyện chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 92: luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)


Xem thêm: Tóm Tắt Chiếc Thuyền Ngoài Xa Đầy Đủ, Tóm Tắt Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Giải Vở bài bác tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số cho 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập những sô mang đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức gồm chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Những số gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng cùng lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh những số có tương đối nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu cùng lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Rèn luyện (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Rèn luyện (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang trăng tròn VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị đo trọng lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, cầm cố kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm kiếm số trung bình cùng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Rèn luyện (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu trang bị (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu thứ (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Rèn luyện (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự kiểm tra (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: tư phép tính với các số trường đoản cú nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức gồm chứa hai chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. đặc thù giao hoán của phép cộng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức bao gồm chứa tía chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai đường thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuông vắn (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Rèn luyện (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Rèn luyện chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. đặc thù giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Phân tách cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối kết hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - m2 (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. Mét vuông (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một số trong những với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một số với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Luyện tập (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số bao gồm hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Ra mắt nhân nhẩm số bao gồm hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân với số với ba chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số có bố chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân tách một tổng cho một vài ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Chia cho số bao gồm một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một số cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Chia một tích cho một số trong những (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân tách hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân chia cho số có hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia mang đến số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Rèn luyện (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Chia cho số có bố chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân tách cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Rèn luyện (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Rèn luyện chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự bình chọn ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3 - trình làng Hình bình hànhBài 84: tín hiệu chia hết cho 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: dấu hiệu chia hết đến 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: dấu hiệu chia hết đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: rèn luyện chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: rèn luyện (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích s hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số - giới thiệu Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số với phép chia số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số và phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số đều nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn phân số (trang 20 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: rèn luyện (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: rèn luyện (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: rèn luyện chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: so sánh hai phân số cùng mẫu mã số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: rèn luyện (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: rèn luyện chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cùng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: search phân số của một số (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép phân chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: luyện tập (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: rèn luyện chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồBài 137: reviews tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của hai số kia (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: rèn luyện (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: rèn luyện chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: rèn luyện (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành thực tế (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên và thoải mái (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu vật dụng (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học tập (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cộng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của nhị số kia ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: rèn luyện chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: rèn luyện chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: luyện tập chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự chất vấn (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)